نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:سایت ساز.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5

مرا بخاطر بسپار

ورود

دوره حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار

شروع دوره حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار

روزهای زوج 17الی21

تاریخ شروع 97/01/20

مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز

آشنایی با انواع مالیات ها و ارتقاء مهارتهای کاربردی حسابداران نسبت به چگونگی تهیه و تنظیم تکالیف قانونی مالیاتی

(اظهارنامه ،ارزش افزوده،گزارشات فصلی ،لیست حقوق ،دفاتر قانونی و.........)

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

www.mftalborz.ir

آدرس ساختمان آزادگان: کرج، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، ساختمان مجتمع فنی تهران
32231995تلفن:
آدرس ساختمان فردیس:فردیس، بین فلکه سوم و کانال ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)
تلفن:36526055

Instagram:mftalborz

Telegram:@ mftalborz

شروع دوره حسابداری ویژه بازارکار

شروع دوره حسابداری ویژه بازارکار

روزهای فرد 9الی12:30

تاریخ شروع 97/01/29

مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز

مدت دوره 180 ساعت 90 ساعت تئوری و 90 ساعت عملی (شامل حسابداری شرکتهای خدماتی ،بازرگانی،حسابداری حقوق و دستمزد،

نرم افزارهای هلو ،سپیدار و ترفندهای اکسل در حسابداری)

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

www.mftalborz.ir

آدرس ساختمان آزادگان: کرج، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، ساختمان مجتمع فنی تهران
32231995تلفن:
آدرس ساختمان فردیس:فردیس، بین فلکه سوم و کانال ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)
تلفن:36526055

Instagram:mftalborz

Telegram:@ mftalborz

دوره مباني مديريت سرمايه گذاري در بورس

شروع قطعي دوره مباني مديريت سرمايه گذاري در بورس
17اسفند 96
مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز
تلفن:٠٢٦٣٢٢٠٩١٠٢ داخلي ١٣٥ يا ١٣١
ثبت نام اينترنتي:
www.mftalborz.ir

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز
www.mftalborz.ir
آدرس ساختمان آزادگان: کرج، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، ساختمان مجتمع فنی تهران
32231995تلفن:
آدرس ساختمان فردیس:فردیس، بین فلکه سوم و کانال ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)
تلفن:36526055

Instagram:mftalborz

Telegram:@ mftalborz

شروع قطعی دوره ایلاستریتور

شروع قطعی دوره ایلاستریتور
پنجشنبه ساعت 9 الی13
96/12/17
مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز
همراه با تخفیف ویژه نوروزی
ثبت نام:
http://l1l.ir/4ozt
پیش ثبت نام:
http://l1l.ir/4ozu
تلفن: 02632209102
داخلي 133 -123
Telegram.me/mftArt

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز
www.mftalborz.ir
آدرس ساختمان آزادگان: کرج، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، ساختمان مجتمع فنی تهران
32231995تلفن:
آدرس ساختمان فردیس:فردیس، بین فلکه سوم و کانال ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)
تلفن:36526055

Instagram:mftalborz

Telegram:@ mftalborz

شروع قطعی کارگاه ESX

شروع قطعی کارگاه ESX
استاد کاوه
جمعه 15-9
۹۶/۱۲/۱۸
مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز
‎ثبت نام آنلاین (۳٪ تخفیف):
Student.Mftalborz.ir
‎مشاوره:
‎ ۰۲۶۳۲۲۳۱۹۹۵ داخلی ۱۲۲ و ۱۳۹
‎مشاوره آنلاین:
ICTmftAlboz@
Telegram.me/mftNETWORK

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز
www.mftalborz.ir
آدرس ساختمان آزادگان: کرج، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، ساختمان مجتمع فنی تهران
32231995تلفن:
آدرس ساختمان فردیس:فردیس، بین فلکه سوم و کانال ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی استان البرز)
تلفن:36526055

Instagram:mftalborz

Telegram:@ mftalborz

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)